INSTRUMENTS D’ORDENACIÓ FORESTAL

 • Projectes d’ordenació forestal
 • Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal
 • Plans Simples de Gestió Forestal
 • Estudis de disponibilitat de biomassa

PROJECTES D’INSTAL·LACIONS I VALORITZACIÓ DE BIOMASSA

PROJECTES D’OBRA FORESTAL I APROFITAMENT DELS RECURSOS NATURALS

 • Abastament d’aigua
 • Senders, camins i pistes forestals
 • Senyalització
 • Restauració hidrològica
 • Infraestructures ramaderes

ALTRES PROJECTES

 • Estudis d’impacte ambiental
 • Projectes de valorització ecoturística
 • Plans de prevenció d’incendis, d’innundacions i nevades
 • Informes
 • Divulgació
 • Recerca
 • Educació ambiental

SERVEIS TÈCNICS

 • Direccions d’obra i seguiment ambiental
 • Cartografia ambiental (SIG)
 • Tramitació d’ajuts
 • Peritatges, partionaments, medicions i correccions registrals de finques
 • Assessorament tècnic a ajuntaments, empreses i particulars

COL·LABORACIONS