FRANC ALOU som distribuïdors oficials pèl·let (Enerpellet) a l’Alt Pirineu i Aran. Es venen en sacs de 15 kg, en big-bags o a granel (camió amb mànega pneumàtica).

El pèl·let és un combustible ecològic (biomassa) fabricat a partir de serradures de biomassa vegetal o de subproductes fustaners, comprimits, deshidratats i comercialitzats en forma de granulat.

Les serradures es compacten per produir uns granulats cilíndrics petits amb un baix contingut d'humitat (per sota del 10%). Els pèl·lets no contenen ni additius ni residus, per això no es generen emissions de gasos nocius durant el procés de combustió.

L’homogeneïtat dels pèl·lets permet que es comportin com un fluid, podent ser transferits d'un dipòsit al fogar d'una caldera per mitjans de transport totalment automàtics, alhora que permet optimitzar el rendiment de les calderes i estufes.

El pèl·let es pot utilitzar com a combustible en qualsevol procés industrial o domèstic que requereixi la generació de calor, ja sigui per calefacció o per aigua calenta sanitària. Representa un estalvi econòmic considerable en comparació amb el gas i el gasoil, ja que el seu preu és 30 vegades menys; a més de ser respectuós amb el medi ambient.

L’estàndard europeu del pèl·let es regeix per la granulometria, segons el paràmetre alemany DIN Plus, que n’especifica la llargada (menys de 5 x D) i el diàmetre (4-10 mm), assegurant-ne la millor qualitat.

Les característiques generals dels pèl·lets són:

  • La seva densitat mitjana (700 kg/m3) ofereix li confereix una gran durabilitat i facilitat de transport i emmagatzematge.
  • El seu elevat poder calorífic (4.500-5.000 kcal/kg) equival a la meitat que el del gasoil: 2 kg de pèl·lets = 1 litre gasoil
  • Les operacions de neteja i manteniment de les calderes i estufes es redueixen perquè el contingut en cendres és baix, al voltant del 0,5%.
  • L'optimització de la combustió donada l’alta superfície específica del pèl·let. Es calcula que aquestes calderes es a partir de potències d’entre els 35 i 40 kw, cosa que les fa idònies per a masies, calderes col·lectives, granges, instal·lacions esportives, centres educatius, indústries, xarxes de calor, etc.