FRANC ALOU som distribuïdors de calderes i estufes de biomassa (llenya, estella, pèl·let i combinades) de la marca Kapelbi.

Demana’ns pressupost per la teva instal·lació de biomassa, sense compromís. Et fem el càlcul energètic i econòmic de la instal·lació i la despesa de combustible prevista a l’any segons el teu cas.

Estufes de pèl·let

  • Estufes kapelbi wodkte

"Combinen el disseny amb la tecnologia punta."

Catàleg Kapelbi wodtke

  • Estufes kapelbi pyros

"Econòmiques i fiables."

Catàleg Kapelbi pyros

Calderes domèstiques i industrials

  • Llenya
  • Pèl·let
  • Estella
  • Pèl·let i llenya

Catàleg Calderes Kapelbi

 

 

 

 

Instal·lacions de calderes de biomassa

 

La instal·lació d’una caldera de biomassa requereix dels següents equips:

Sitja

Dipòsit que permet l’emmagatzematge de la biomassa i fa que l’alimentació de la caldera sigui autosuficient. N’hi ha de diversos tipus, segons les seves dimensions i l’espai disponible.

Alimentador

Sistema de transport de la biomassa de la sitja a la caldera. N’hi ha de diverses tipologies segons el tipus de biomassa que s’utilitzi.

Caldera

Existeix un mercat ampli i variat de calderes de biomassa, depenent del tipus de biomassa a utilitzar i del nivell d’automatització que es necessiti. En general, els rendiments d’aquestes calderes solen ser d’un 92%, valor similar al de les calderes de gas i gasoil.

Acumulador d’inèrcia

Dipòsit d’aigua que equilibra hidràulicament l’entrada i sortida d’aigua al sistema, respon a la demanda de calor, absorbeix la calor sobrant. Per a instal·lacions petites l’acumulador és opcional.

Distribuïdor de calor

Conjunt de radiadors, bombes o conductes que transmeten la calor a l’habitatge.

 

A l'hora de dissenyar una instal·lació de biomassa és molt important analitzar el lloc a ubicar la sitja i la caldera, ja que una correcte ubicació de la sitja facilita l’accés de càrrega i descàrrega de la biomassa i, en conseqüència, es redueix el seu cost.

També és molt important decidir quin tipus de biomassa s’utilitzarà, ja que això fa variar el sistema d’alimentació i la sitja:

Comparativa estella – pèl·let

Avantatges estella

Avantatges pèl·let

Més econòmic que el pèl·let. Més competitiu econòmicament respecte el gas o el gasoil.

Presenta major poder calorífic que l’estella.

Fomenta la gestió forestal dels boscos propers a les instal·lacions.

Les característiques d’humitat, densitat i granulometria són homogènies i constants.

És un producte local que actua dinamitzant les economies rurals.

Major facilitat de transport, manipulació i descàrrega en sitges de difícil accés.

El baix cost de l’estella permet amortitzar en pocs anys el cost total de la instal·lació (que és major que el d’una caldera de gas o gasoil).

Requeriment de menys espai per a la instal·lació de la sitja; més flexibilitat i cost menor dels sistemes d’alimentació.