FRANC ALOU produïm i distribuïm estella forestal a partir de la transformació dels productes de la gestió forestal sostenible dels boscos del Pallars i la Ribagorça.

L’estella s’obté de la trituració de fusta per a obtenir uns petits fragments, la grandària dels quals no sol excedir els 10 cm de longitud i els 2 cm de gruix; per tant, és un procés físic directe de la biomassa forestal. És un combustible d’origen local, natural, sense un procés industrial associat, eficient, obtingut de forma sostenible, renovable i respectuós amb el medi ambient; que crema directament en calderes individuals o centralitzades d’ús domèstic o industrial.


ArtCreative Design and Custom coding

L’aprofitament energètic de l’estella contribueix a la reducció de combustible acumulat als nostres boscos i, en conseqüència, a la disminució del risc d’incendi forestal; a més de promoure’n la seva gestió i explotació de forma sostenible d’acord amb les seves possibilitats.

 

L’estella que procedeix de fusta de bosc (biomassa forestal primària) s’obté de les restes dels aprofitaments forestals (no comercials o de productes sense qualitat), quan es fan tallades de millora o treballs de prevenció d’incendis.

És un combustible natural amb una baixa densitat però amb una superfície específica superior a la de la llenya, per la qual cosa el temps d'inici de la combustió és inferior. A mesura que el seu contingut en humitat es redueix augmenta el seu poder calorífic. Per això, la millor estella és la que aporta tot el seu poder calorífic i té una humitat baixa, que no col·lapsa els sistemes d'alimentació i que no genera emissions contaminants pel seu contingut en impureses.

Ara per ara no hi ha cap llei que reguli les característiques de comercialització de l’estella. Per això a Catalunya se segueix la normativa austríaca ÖNORM M7133, que la diferencia segons la granulometria:

 

En quant a la humitat de l’estella, és aconsellable que pel funcionament òptim de les calderes, la humitat màxima estigui entre el 25-30%.

Les calderes d’estella solen requerir d’una elevada inversió inicial, tot i que la inversió s’amortitza en pocs anys si es té en compte el preu d’aquest combustible (a l’entorn dels 100 €/t). Tanmateix, és important conèixer que l’ICAEN està subvencionant d’entre el 30 i el 50% de la inversió.

Es calcula que aquestes calderes es a partir de potències d’entre els 35 i 40 kw, cosa que les fa idònies per a masies, calderes col·lectives, granges, instal·lacions esportives, centres educatius, indústries, xarxes de calor, etc.