Avantatges d'utilitzar biomassa

La biomassa presenta avantatges comuns amb la resta de les energies renovables i també avantatges addicionals específics.

Observa'ls en la següent taula:

COMBUSTIBLES FÒSSILS

BIOMASSA

 • Recursos NO renovables. Cada cop n’hi ha menys.
 • Recurs renovable. Aproximadament el 62% de la superfície de Catalunya és forestal i el 44% és forestal arbrada. Per tant, és un combustible molt abundant i en constant creixement al nostre país.
 • Dependència de l’exterior. S’han d’importar.
 • Energia autòctona (local) amb una elevada disponibilitat. Contribueix a la diversificació i la descentralització energètica.
 • Increment constant dels preus.
 • Preus competitius i amb tendència a la baixa.
 • Emet altes emissions de gasos nocius per la salut.
 • Emet quasi nul·les emissions de gasos nocius.
 • Emet alts emissions de carboni (CO i CO2).
 • El balanç de carboni és neutre.
 • El benefici econòmic no es queda a Catalunya.
 • Fomenta la creació de llocs de treball locals, afavorint l’equilibri territorial i dinamitzant el sector fustaner.
 • Produeix un endeutament local.
 • Fomenta l’economia local. És un mercat emergent que ajuda a fixar la població rural i el desenvolupament socioeconòmic.
 • Provoca males olors i risc d’explosions.
 • És neta i moderna i contribueix a la gestió i manteniment dels nostres boscos, contribuint a disminuir el risc d’incendi forestal.