Problemàtiques de l'ús dels combustibles fòssils

La societat occidental hem entrat en un augment descontrolat del consum d'energia, gran part de la qual s'obté dels combustibles fòssils; recursos energètics no renovables que al combustionar-se alliberen de cop tot el CO2 que s'havia fixat durant milions d'anys a l'atmosfera, provocant greus problemàtiques ambientals que actuen accelerant el canvi climàtic.

Tanmateix, l'ús generalitzat d'aquests combustibles s'ha traduït en una dependència econòmica total d'aquestes fonts energètiques, significant una demanda creixent en un futur a mitjà termini totalment inestable i incert; produint-se un encariment creixent d'aquests combustibles.

Catalunya és deficitària en recursos energètics fòssils (Informe del Sector de l'Energia, 2009) i, com a conseqüència, depèn totalment de les polítiques internacionals del comerç del petroli i dels seus derivats.

En aquest sentit, l'informe esmenta que la biomassa és la font d'energia que adquireix major importància (36%) pel que fa a les previsions d'ocupació del sector d'energies renovables per al 2020.