TREBALLS FORESTALS

 • Aprofitaments silvícoles
 • Producció de biomassa
 • Aclarides de millora i tallades selectives
 • Línies de defensa contra incendis
 • Podes
 • Plantacions
 • Desbroçades
 • Estassades de sotabosc
 • Recuperació de pastures
 • Obertura i neteja de línies elèctriques
 • Trituració de restes vegetals

CAMINS, PISTES FORESTALS I SENDERS ECOTURÍSTICS

 • Construcció
 • Arranjament
 • Neteja
 • Senyalització

CONSTRUCCIONS DE FUSTA

 • Tanques i mànegues ramaderes
 • Coms
 • Cabanes i coberts
 • Magatzems de biomassa

ALTRES OBRES

 • Moviments de terres
 • Tancament de finques
 • Construcció de miradors
 • Instal·lació d’estacions depuradores compactes (fosses sèptiques)