Presentació

FRANC ALOU enginyeria ambiental som una empresa jove que oferim els nostres serveis a particulars i a ens públics. Ens dediquem als serveis tècnics d’enginyeria i assessorament ambiental; realitzem tot tipus d’obres forestals i obres de suport a la ramaderia de muntanya; i ens hem especialitzat en la producció, distribució i venda de biomassa (llenya, estella i pèl·let).

Actuem de forma integral i adaptada al territori, prenent part en tots els processos de la gestió dels recursos naturals: des de la promoció, planificació, execució d’obres, comercialització de productes, fins a la difusió de resultats.

El passat 2009, FRANC ALOU vam guanyar el primer premi del concurs Jove/a Emprenador/a, organitzat pel Consell Comarcal del Pallars Jussà.

 

Equip de treball

L’equip tècnic de FRANC ALOU està format per un Enginyer Tècnic Forestal i una Llicenciada en Ciències Ambientals, ambdós col·legiats als respectius col·legis professionals. I puntualment, comptem amb la col·laboració externa de professionals i empreses especialitzades en d’altres camps.

FRANC ALOU també disposa d’una esquadra forestal de quatre treballadors per a l’execució d’obres i per a la producció de biomassa forestal.

 

Àmbit de treball

FRANC ALOU treballem a l’àmbit de l’Alt Pirineu i Aran, en especial, als Pallars i a la Ribagorça.

Concretament, realitzem projectes i estudis d’enginyeria del medi natural, direccions d’obra, activitats de mecenatge del medi natural, infraestructures de suport a la ramaderia i als refugis de muntanya, obertura i senyalització de pistes forestals i senders ecoturístics, aprofitaments silvícoles (aclarides de millora, tallades selectives, estassades de sotabosc, podes, trituració de restes vegetals, desembosc de fusta, etc.), recuperació de prats i pastures, aprofitaments de fusta i llenya, entre d’altres.

En els darrers dos anys, ens hem especialitzat en la producció i subministrament de biomassa forestal (estella) a partir del desembosc de fusta dels boscos; a més de subministrar calderes d’estella, pèl·lets i llenya, i aquests combustibles a la zona de l’Alt Pirineu i Aran.